Acasă Cultură Sărbătoarea Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Sărbătoarea Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Astăzi sărbătorim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi în care îl cinstim pe proorocul care L-a botezat pe Mântuitorul lumii în apele Iordanului, moment în care Sfânta Treime S-a arătat pentru prima dată oamenilor.

Ioan Botezătorul este una din figurile centrale ale creștinismului și islamului; predicator și botezător pe malurile râului Iordan; înainte-mergătorul, vestitorul și botezătorul lui Iisus; este numit de către Iisus „cel mai mare dintre cei născuți din femei”, iar Biserica Creștină îl cinstește ca pe cel mai mare dintre sfinți având de 3 sărbători dedicate lui.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminției lui Aaron. Nașterea prorocului Ioan s-a petrecut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu adat crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia aa rămas mut până la punerea numelui fiului său, potrivit crestinortodox.ro.

Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan Botezătorul despre care nu sunt informații. Cunoaștem că s-a retras în pustiu, unde a dus o viață de ascet, până în momentul în care a primit poruncă să înceapă să predice. Rolul lui Ioan nu a fost doar acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L descoperi lumii ca Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Descrierea vieţii pe care a dus-o Ioan Botezătorul în pustie a servit ca model pentru primii asceţi ai creştinismului şi mai târziu pentru monahism. Ioan era îmbrăcat în haine din păr de cămilă, mânca miere de albine şi lăcuste şi se ruga mereu. Haina din păr de cămilă purtată de Ioan vorbeşte despre pocăinţa necesară atât evreilor, cât şi păgânilor. Totodată, veşmântul purtat de Sfântul Ioan mărturisea asprimea vieţii duse de acest prooroc.

Toate aceste amănunte legate de îmbrăcămintea şi hrana Sfântului Ioan reprezintă semnificaţii pentru a înţelege viaţa pustnicească. Înainte-mergătorul Domnului este considerat modelul sau prototipul vieţii de pustnic, hrana cea mai importantă fiind cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciunea, iar îmbrăcămintea reprezentând-o înveşmântarea cu virtuţi, în prezenţa şi lumina Duhului Sfânt. De aceea, pustnicii înfăţişaţi în pictura Bisericii au haine şi chipuri luminoase, pentru că ei s-au îmbrăcat în lumina harului lui Dumnezeu.

Ioan Botezătorul a făcut parte din gruparea esenienilor

Mesajul principal pe care îl transmitea Ioan era „Pocăiţi-vă, că s-a apropiat împărăţia cerurilor!“. Cei care renunţau la păcate erau botezaţi în Iordan. Ritualul care însoţea botezul oficiat de Ioan evreilor era asemănător cu ritualul descris în Manuscrisele de la Marea Moartă (Qumran). Se poate trage concluzia că Ioan ar fi făcut parte din gruparea esenienilor, trăitori în pustie. Dar, spre deosebire de Manuscrisele Qumran, unde botezul era un ritual individual, botezul practicat de Ioan la Iordan era unul de grup. Botezul acesta are şi o semnificaţie escatologică, prevestind, aşa cum însuşi proorocul spunea, botezul cu „foc şi Duh Sfânt“, pe care îl aducea Cel Care va veni după el, Hristos-Domnul.

Evanghelia după Matei arată că mesajul principal pe care îl transmitea Ioan era „pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor“. Spre deosebire de Sfântul Matei, ceilalţi doi evanghelişti sinoptici Luca şi Marcu folosesc termenii „Împărăţia lui Dumnezeu“.

Cercetătorul Robert Foster arată că Evanghelistul Matei foloseşte termenii „Împărăţia Cerurilor“ pentru a arăta iudeilor, cărora li se adresează, sensul spiritual al împărăţiei lui Hristos, ceea ce fariseii nu au înţeles, crezând într-o împărăţie lumească a lui Mesia. Alţi cercetători arată că termenii au semnificaţii escatologice, referindu-se la Judecata de Apoi, iar alţii, precum O. Cullmann, consideră că se referă la o împărăţie care nu era încă inaugurată.

Cum a murit Sfântul Ioan

Momentul în care Iisus a venit la Ioan spre a Se boteza a fost vârful misiunii profetului de pe malul Iordanului. El a deschis inimile şi minţile evreilor, spre a-L primi pe Hristos şi cuvântul Acestuia. Sămânţa aruncată de el va rodi: primii ucenici ai Domnului vor fi aleşi dintre cei ai Sfântului Ioan.

În predicile sale, Ioan Botezătorul l-a criticat, în mod repetat, pe regele Irod Antipa pentru faptul că s-a căsătorit cu Irodiada, fosta soţie a fratelui său vitreg Filip, a fost întemniţat. La o petrecere cu mulţi oaspeţi, Salomeea, fiica Irodiadei, a dansat în faţa tatălui său vitreg. Acesta a cedat farmecelor tinerei dansatoare şi i-a promis orice. La îndemnul mamei, fata a solicitat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Fiind ucis, capul i-a fost adus Salomeei pe tavă. Trupul lui Ioan Botezătorul ar fi fost dus de susţinătorii săi în oraşul Samaria, unde a fost îngropat.

Sfântul Ioan Botezătorul este întâlnit şi în alte religii

În islam, Ioan Botezătorul este cunoscut cu numele Yahia și fiind înrudit cu „profetul Iisus“, ca fiul Elisabetei şi al lui Zaharia. În Sura 19, versetele 7-12, este descris ca pur, devotat, „profetul dreptăţii“ şi trimis să confirme cuvântul lui Allah“.

În religia monoteistă mandaenistă, întâlnită în special în lumea arabică, el este cinstit ca cel mai mare mesager al lui Dumnezeu, tot cu numele Yahia, în Sidra d-Yahia (Cartea lui Ioan). Este considerat adevăratul Mesia.

Conform scrierii lui Ginza Rba, profetul a murit în mâinile unui înger care i s-a arătat la Iordan pentru a fi botezat. Ioan ar fi ştiut că dacă îl botează va muri, dar a făcut acest lucru. După moartea sa, îngerul i-ar fi acoperit trupul cu noroi.

Ocrotitor al mai multor oraşe ale lumii

Conform tradiţiei, Ioan a fost înmormântat în Samaria. Istoricii Rufinus şi Teodoret arată că mormântul său a fost profanat în timpul împăratului Iulian Apostatul, în 362, o parte dintre moaşte fiind arse. Restul au fost duse în Ierusalim, apoi în Alexandria, unde, la 27 mai 395, au fost aşezate în biserica ce îi poartă numele. Astăzi, capul Sfântului se află la Roma. Fragmente din moaşte se găsesc şi în mănăstiri din Biserica Coptă.

Sfântul Ioan este ocrotitorul insulei Puerto Rico şi al oraşului capitală San Juan. În 1521, insula a primit numele „San Juan Bautista de Puerto Rico“ , pornind de la numele original pe care Cristofor Columb l-a dat insulei. Mulţi ani, insula şi oraşul erau numite atât „San Juan Bautista“ cât şi „Puerto Rico“. Abia din 1746, insula se numeşte „Puerto Rico“ iar oraşul capitală se numeşte „San Juan“. Mottoul oficial al insulei este „Joannes Est Nomen Eius“ adică „Ioan este numele lui“.

Sfântul Ioan ocroteşte şi Canada cu oraşele St. John Newfoundland şi St John New Brunswick. Pe 24 iunie, în Quebec este „Fete nationale“ sau „La Fete St. Jean Baptiste“.

În noaptea dintre 23 şi 24 iunie, Sfântul Ioan este cinstit în Porto, Portugalia.

În Marea Britanie, Sfântul Ioan ocroteşte oraşele Penzance şi Cornwall.

Ioan Botezătorul este patronul spiritual al orașelor Lian, Metro Manila, San Juan din Philippines.

De asemenea, este ocrotitorul statului american Carolina de Sud.

Distribuie pe:
Mai multe articole
Mai multe articole scrise de Sofia FEIER
Mai multe Cultură
Comentarii închise.

Recomandări

Olanda: Proteste viloente împortiva măsurilor COVID – zeci de persoane arestate și șapte persoane rănite

Poliția olandeză a deschis focul asupra protestatarilor care au participat la revoltele ca…