Acasă Mediu HIDROGENUL LICHID folosit drept carburant DISTRUGE OZONUL

HIDROGENUL LICHID folosit drept carburant DISTRUGE OZONUL

Europa se pregătește să întroducă hidrogenul lichid ca alternative la carburanții fosili (benzină/motorină) care poluează aerul prin emisii de dioxid de carbon.

”Funcţionarea adecvată a pieţei unice în Uniunea Europeană necesită standarde comune privind omologarea motoarelor pe bază de hydrogen lichid…

Hidrogenul nu este o sursă de energie, ci un purtător de energie promiţător. Utilizarea hidrogenului sub formă de carburant pentru vehiculele rutiere oferă o soluţie de mobilitate care protejează mediul”, arată comunicatul Comisiei Europene din data de 10 0ctombrie 2007.[1]

Prin ardere hidrogenul lichid distruge stratul de OZON

În cursul arderii hidrogenul (H2) reacționează cu oxigenul (O2) pentru a forma apă (H2O) și eliberează energie. Dacă arderea are loc în aer atmosferic în loc de oxigen pur, așa cum se întâmplă cu hidrogenul lichid folosit drept combustibil auto, arderea hidrogenului poate produce cantități mici de oxizi de azot , împreună cu vaporii de apă.

Ce sunt oxizii de azot?

Oxizii de azot (NOx)  fac parte dintr-un grup de gaze foarte reactive care includ acidul azotat și acidul azotic. NO2 este utilizat ca indicator pentru grupul mai mare de oxizi de azot.[2] Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.

Efecte oxizilor de azot asupra mediului

  • NO2 distruge stratul de ozon. NO2 este unul din principalii poluanţi cu efect negativ asupra stratului de ozon, datorită multitudinii de procese fotochimice[3]. Ozonul este unul dintre cele mai importante gaze care contribuie la asigurarea vieții pe Pămînt.
  • NO2 și alți NOx interacționează cu apa, oxigenul și alte substanțe chimice din atmosferă pentru a forma ploi acide. Ploaia acidă dăunează ecosistemelor sensibile, cum ar fi lacurile și pădurile.
  • Particulele de nitrați care rezultă din NOx reduc vizibilitatea, aerul din atmosferă devine tulbure.
  • NOx din atmosferă contribuie la poluarea cu nutrienți a apleor râurilor, lacurilor și a apelor de coastă.

Efectele oxiziilor de azot asupra sănătății

  • Respirarea aerului cu o concentrație mare de NO2 irităcăile respiratorii.
  • Expunerea pe perioade scurte în mediu cu conținut de oxizi de azot agravează bolile respiratorii, în special astmul bronșic, ducând la simptome respiratorii (cum ar fi tuse, respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație).
  • Expunerile mai lungi la concentrații crescute de NO2 pot contribui la dezvoltarea astmului și pot crește susceptibilitatea la infecții respiratorii.
  • Persoanele cu astm, precum și copiii și persoanele în vârstă prezintă, în general, un risc mai mare pentru efectele NO2 asupra sănătății.
  • NO2 împreună cu alți NOx reacționează cu alte substanțe chimice din aer diminuând particulele de ozon. Ambele sunt dăunătoare și atunci când sunt inhalate din cauza efectelor asupra sistemului respirator.

Programul Uniunii Europene privind hidrogenul activ folosit drept combustibil auto

”Pentru a deveni neutră climatic până în 2050, Europa trebuie să își transforme sistemul energetic, care generează 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Strategiile UE privind integrarea sistemelor energetice și pentru hidrogen, adoptate la data de 8 iulie 2020, deschid calea către un sector energetic mai eficient și mai interconectat, impulsionat de dublul obiectiv al unei planete mai curate și al unei economii mai puternice.

Cele două strategii prezintă o nouă agendă privind investițiile în energie curată, în conformitate cu pachetul de măsuri al Comisiei privind redresarea economică Next Generation EU și cu Pactul verde european. Investițiile planificate au potențialul de a stimula redresarea economică în urma crizei coronavirusului. Acestea vor crea locuri de muncă în Europa și vor consolida întâietatea și competitivitatea noastră în industriile strategice, care sunt esențiale pentru reziliența Europei”, se arată în comunicatu Comisiei Europene.”[4]

 

Note:

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007PC0593&from=SK

[2] https://en.wikipedia.org › Hydrogen_fuel

[3] http://www.meteo.md/images/uploads/pages_downloads/Ziua_Protec%C8%9Biei_Ozonului_2018_fin.pdf

[4] https://ec.europa.eu/romania/news/20200708_sistem_energetic_hidrogen_curat_ro

3.5/5 - (2 votes)

Distribuie pe:
Mai multe articole
Mai multe articole scrise de Victor MAIER
Mai multe Mediu
Comentarii închise.

Recomandări

ICR Tel Aviv: „Israelul și Algoritmul Holocaustului”, invitat prof. dr. neurolog Jean Jacques Askenasy

Institutul Cultural Român de la Tel Aviv, în colaborare cu Editura Saga din Israel, organi…