Acasă Intern Proiect de lege: ONG-urile care instigă la ură și violenţă, dizolvate prin decizii judecătoreşti

Proiect de lege: ONG-urile care instigă la ură și violenţă, dizolvate prin decizii judecătoreşti

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a depus la Senat un proiect prin care o asociaţie va putea fi dizolvată la cerere, prin hotărâre judecătorească, dacă este considerată a fi succesoare a unei organizaţii naziste sau care acţionează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional.

„Prezentul proiect de lege prevede, în mod expres, în acord cu Constituţia României, cu legislaţia penală românească şi cu tratatele internaţionale la care România este parte, posibilitatea dizolvării, prin hotărâre judecătorească, a oricărei asociaţii sau fundaţii atunci când se constată că asociaţia sau fundaţia acţionează sau militează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional, ocupării prin violenţă a sediilor instituţiilor statului, subminării integrităţii teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului, violenţei, terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociaţia este declarată de către o instanţă judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizaţii naziste sau a oricărei alte organizaţii interzise prin lege”, prevede expunerea de motive a proiectului legislativ.

Astfel, iniţiatorul propunerii legislative, Liviu Pleşoianu, propune amendarea articolului din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2002 privind asociaţiile şi fundaţiile, referitor la dizolvarea acestora de către instanţele de judecată.

„Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice, precum şi când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când se constată că asociaţia acţionează sau militează în sensul schimbării prin violenţă a regimului constituţional, ocupării prin violenţă a sediilor instituţiilor statului, subminării integrităţii teritoriale a României, propagandei în favoarea războiului,, violenţei, terorismului, promovării discursului instigator la ură împotriva unei categorii de persoane, când asociaţia este declarată de către o instanţă judecătorească sau se declară a fi, sub orice formă, continuatoare sau succesoare în drepturi a unei organizaţii naziste sau a oricărei alte organizaţii interzise prin lege; când asociaţia urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; când asociaţia a devenit insolvabilă; în cazul prevăzut la art. 14”, prevede modificarea adusă articolului 56 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

De asemenea, proiectul legislativ prevede ca „Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul”.

În forma în vigoare, articolul 56 (1) arată astfel: „Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; când asociaţia a devenit insolvabilă; în cazul prevăzut la art. 14”.

Articolul 56 al Ordonanţei în vigoare stipulează că ca instanţa competentă care hotărăşte dizolvarea este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.

„Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective”, mai arată prevederile articolul 14 din Ordonanţa Guvernului.

Propunerea legislativă a deputatului PSD Liviu Pleşoianu a fost înregistrată la Senat, în procedură de urgenţă, prim for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.

5/5 - (1 vote)

Distribuie pe:
Mai multe articole
Mai multe articole scrise de Claudia DUȚĂ
Mai multe Intern
Comentarii închise.

Recomandări

Lansare de carte:
„Visul Măriei Sale”
de Andrei Breabăn

Scriitorul  și jurnalistul  Andrei Breabăn dăruiește cititorilor iubitori de lectură un no…